най-великите личности на съвремието

Гневът е като да пиеш отрова и да се надяваш, че тя ще убие враговете ти ~ Нелсън МАНДЕЛА
Гневът е като да пиеш отрова и да се надяваш, че тя ще убие враговете ти ~ Нелсън МАНДЕЛА