най-значимите футуролози

При липсата на ред, наложен отгоре, животът скоро се превръща в ужас ~ Алвин ТОФЛЪР
При липсата на ред, наложен отгоре, животът скоро се превръща в ужас ~ Алвин ТОФЛЪР