Неродена мома Незнаен юнак Жива вода

Умие ли се някой с жива вода - ако е млад, не остарява; ако е стар, ще подмладее; ако е болен, ще оздравее
Умие ли се някой с жива вода - ако е млад, не остарява; ако е стар, ще подмладее; ако е болен, ще оздравее