Нещо за себе си

Каква ли съдба щяха да имат моите писания, ако под тях се мъдреше моето човешко име Димитър Иванов? | Елин ПЕЛИН
Каква ли съдба щяха да имат моите писания, ако под тях се мъдреше моето човешко име Димитър Иванов? | Елин ПЕЛИН