Нездравият разум

Когато се влюбите, започват да разговарят две детски същности ~ д-р Мел ГИЛ
Когато се влюбите, започват да разговарят две детски същности ~ д-р Мел ГИЛ