Ние врабчетата

Eдна птица може да бъде мъртва, но перата й са винаги живи ♥ „Ние, врабчетата“ на РАДИЧКОВ
Eдна птица може да бъде мъртва, но перата й са винаги живи ♥ „Ние, врабчетата“ на РАДИЧКОВ