Ние врабчетата

Когато човек не разбира от дума, трябва да го удариш по главата, за да разбере ♥ Йордан РАДИЧКОВ
Когато човек не разбира от дума, трябва да го удариш по главата, за да разбере ♥ Йордан РАДИЧКОВ