Никола Иванов Генадиев

Речта, която изправи Народното събрание на крака
Речта, която изправи Народното събрание на крака