Николай Петев

Не продавай, дъще, дядовата къща! ~ Николай ПЕТЕВ
Не продавай, дъще, дядовата къща! ~ Николай ПЕТЕВ