Нина Георге

Жените никога не обичат глупаво като мъжете
Жените никога не обичат глупаво като мъжете