Ницше за родителството

Природата е устроила всичко така, че жените да имат винаги право ~ Фридрих НИЦШЕ
Природата е устроила всичко така, че жените да имат винаги право ~ Фридрих НИЦШЕ