Норман Мейлър

Желанието за успех е като смазка за тайната проституция на душата ~ Норман МЕЙЛЪР
Желанието за успех е като смазка за тайната проституция на душата ~ Норман МЕЙЛЪР