Нова земя

Правителството падна, както никое правителство не е падало: без борба, без противение… ♥ Иван ВАЗОВ
Правителството падна, както никое правителство не е падало: без борба, без противение… ♥ Иван ВАЗОВ