Объркана държава

Нищо не губят хората: държавата плаща! ♥ ЧУДОМИР
Нищо не губят хората: държавата плаща! ♥ ЧУДОМИР