Обектните отношения в психоанализата

Всяко дете преминава през неизмерими страдания в първите години от живота си ~ Мелани КЛАЙН
Всяко дете преминава през неизмерими страдания в първите години от живота си ~ Мелани КЛАЙН