Обичай съдбата!

Фридрих Ницше | Обичай съдбата
Фридрих Ницше | Обичай съдбата