Обикновено християнство

Ако нещо е свободно да бъде добро, то също така е свободно да бъде и лошо | К.С. ЛУИС
Ако нещо е свободно да бъде добро, то също така е свободно да бъде и лошо | К.С. ЛУИС