образа на българина в литературата

В лицето на Яворов българинът намира своя най-емоционален и същевременно самоаналитичен изследовател ~ Георги МАРКОВ
В лицето на Яворов българинът намира своя най-емоционален и същевременно самоаналитичен изследовател ~ Георги МАРКОВ