Огледалото на свети Христофор

Очистих се, защото направих добро на най-лошия ♥ Елин ПЕЛИН
Очистих се, защото направих добро на най-лошия ♥ Елин ПЕЛИН