Окултното значение на прошката

Ще обичам всеки човек, когото срещна ~ Силата на прошката
Ще обичам всеки човек, когото срещна ~ Силата на прошката