ОнтоИдея

Светът си е на мястото, птичките пеят, родителите обичат децата си ♥ Проф. д-р Веселин ДАФОВ и философия на кризата
Светът си е на мястото, птичките пеят, родителите обичат децата си ♥ Проф. д-р Веселин ДАФОВ и философия на кризата