Опасността на прошката

Опасността на прошката ~ Прошката като акт на потискане на гнева
Опасността на прошката ~ Прошката като акт на потискане на гнева