Опит върху непосредствените данни на съзнанието

Мисли като човек на действието, действай като човек на мисълта ~ Анри БЕРГСОН
Мисли като човек на действието, действай като човек на мисълта ~ Анри БЕРГСОН