Опитът на един глупак стигнал до прозрението как да се избавим от очилата

Трудно е да си личност, защото самотата е ужасно нещо ♥ Мирзакарим НОРБЕКОВ
Трудно е да си личност, защото самотата е ужасно нещо ♥ Мирзакарим НОРБЕКОВ