Опитът на един глупак стигнал до прозрението как да се избавим от очилата

Дори погубил здравето си, човек се държи като безмозъчен скот ♥ Мирзакарим НОРБЕКОВ
Дори погубил здравето си, човек се държи като безмозъчен скот ♥ Мирзакарим НОРБЕКОВ