Ошо за горчивината

Ние сме се вгорчили, защото не сме това, което би трябвало да бъдем ~ ОШО
Ние сме се вгорчили, защото не сме това, което би трябвало да бъдем ~ ОШО