основополагащи житейски принципи

Учи се в живота да намираш радост - това е най-добрият начин да привлечеш щастието ~ Хун ДЗЪЧЪН
Учи се в живота да намираш радост - това е най-добрият начин да привлечеш щастието ~ Хун ДЗЪЧЪН