Освобождението на България

Що стоиме, българи! За кога чакаме! ~ Георги РАКОВСКИ
Що стоиме, българи! За кога чакаме! ~ Георги РАКОВСКИ