Откажи се от изкуството да умираш

Умирането не е хубав начин да се живее ~ Ленард ОР
Умирането не е хубав начин да се живее ~ Ленард ОР