относителността на моралните понятия

Който се вслушва постоянно в преценките на другите за себе си, винаги се ядосва ~ Фридрих НИЦШЕ
Който се вслушва постоянно в преценките на другите за себе си, винаги се ядосва ~ Фридрих НИЦШЕ