Ото фон БИСМАРК

Най-много се лъже преди война, по време на избори и след лов | Ото фон БИСМАРК
Най-много се лъже преди война, по време на избори и след лов | Ото фон БИСМАРК