Овидий

Завистта… Нейният дъх домове, градове и народи почерня ♠ ОВИДИЙ
Завистта… Нейният дъх домове, градове и народи почерня ♠ ОВИДИЙ