Паневритмия

Колелото на Паневритмията е малко преповторение на огромното колело на живота ~ Беинса ДУНО
Колелото на Паневритмията е малко преповторение на огромното колело на живота ~ Беинса ДУНО