Парадоксите в българския характер

”Дано!”- то  е словесен израз на нашето велико българско търпение, което един път е мъдрост, друг път е овчедушие ~ Марко СЕМОВ
”Дано!”- то е словесен израз на нашето велико българско търпение, което един път е мъдрост, друг път е овчедушие ~ Марко СЕМОВ