първата държавна риторска школа

Колкото е по-малко умът, толкова е по-натруфена речта ~ КВИНТИЛИАН
Колкото е по-малко умът, толкова е по-натруфена речта ~ КВИНТИЛИАН