Парвеню

Парвенюто се хвърля без всякакъв морален риск в борбата за своето преуспяване ♥ Иван ХАДЖИЙСКИ
Парвенюто се хвърля без всякакъв морален риск в борбата за своето преуспяване ♥ Иван ХАДЖИЙСКИ