първият значим християнски богослов

Човешката душа е християнка по природа ╫ ТEРТУЛИАН
Човешката душа е християнка по природа ╫ ТEРТУЛИАН