Пъстър свят

Няма ли кой да основе партия на милосърдието?... ♥ Иван ВАЗОВ
Няма ли кой да основе партия на милосърдието?... ♥ Иван ВАЗОВ