Пъстър свят

...И ще найдеш вечното упокоение на твоята суета, борби и страдания ♥ Иван ВАЗОВ
...И ще найдеш вечното упокоение на твоята суета, борби и страдания ♥ Иван ВАЗОВ