Пати СМИТ

Никога не се отказвай от тази огнена тъга, наречена желание ~ Пати СМИТ
Никога не се отказвай от тази огнена тъга, наречена желание ~ Пати СМИТ