Пътят на щастието

♥ Каквато и да е твоята карма, понасяй я с търпение и благодари, че не е по-тежка
♥ Каквато и да е твоята карма, понасяй я с търпение и благодари, че не е по-тежка