Пътят на щастието

Голямото предизвикателство да бъдеш личност е да се научиш на две неща: да се научиш да влизаш и да се научиш да излизаш
Голямото предизвикателство да бъдеш личност е да се научиш на две неща: да се научиш да влизаш и да се научиш да излизаш