Павел МИТКОВ

Най-красивият пейзаж е морето, отразено в очите на детето, което го вижда за първи път | Павел МИТКОВ
Най-красивият пейзаж е морето, отразено в очите на детето, което го вижда за първи път | Павел МИТКОВ