Педагогическа поема

За тяхното спасение съм длъжен да бъда непреклонно взискателен, суров и твърд | А.С. МАКАРЕНКО
За тяхното спасение съм длъжен да бъда непреклонно взискателен, суров и твърд | А.С. МАКАРЕНКО