Петър Дънов за добрата постъпка

Добрата постъпка е усилие на човешкия дух ~ Петър ДЪНОВ
Добрата постъпка е усилие на човешкия дух ~ Петър ДЪНОВ