Петър Дънов за предродовото възпитание и бременността

Човек може да се превъзпита само в утробата на майка си, в Любовта ♥ Петър ДЪНОВ
Човек може да се превъзпита само в утробата на майка си, в Любовта ♥ Петър ДЪНОВ