Петър Дънов за природата

В Природата няма невежество. В Природата има ред и порядък ♥ Учителят ДЪНОВ
В Природата няма невежество. В Природата има ред и порядък ♥ Учителят ДЪНОВ