Петър Димков за слабостите успеха и богатството

Нашата истинска сила се измерва с най-голямата наша слабост ~ Петър ДИМКОВ
Нашата истинска сила се измерва с най-голямата наша слабост ~ Петър ДИМКОВ