петте сетива

Естествено силният човек не е способен да превърне никого и нищо в своя жертва ~ Гари ЗУКАВ
Естествено силният човек не е способен да превърне никого и нищо в своя жертва ~ Гари ЗУКАВ