певец на българското село

Има рози черни… Тия странни рози растат в човешките души ♥ Елин ПЕЛИН
Има рози черни… Тия странни рози растат в човешките души ♥ Елин ПЕЛИН