писмата на Васил Левски

Пророкувам предателство. Ако отричате, аз ще ви покажа предателя ♥ Васил ЛЕВСКИ
Пророкувам предателство. Ако отричате, аз ще ви покажа предателя ♥ Васил ЛЕВСКИ