Питагор и неговото дело

Нищо не е толкова поучително, колкото летописът на нашите заблуждения | ПИТАГОР
Нищо не е толкова поучително, колкото летописът на нашите заблуждения | ПИТАГОР