Вярванията, които въплъщаваме в нашите мисловни нагласи и лечебната сила на пълното нищо - плацебо ефектът | Майкъл ТОЛБОТ