поет на ХХ-ти век

Аз не вярвам, че културата на Европа би могла да оцелее, ако Християнската вяра изчезне ╫ Томас ЕЛИЪТ
Аз не вярвам, че културата на Европа би могла да оцелее, ако Християнската вяра изчезне ╫ Томас ЕЛИЪТ